Facilitati > Regulamentul Cardului de Fidelitate Autocenter

Regulamentul Cardului de Fidelitate Autocenter

In cadrul acestui program, detinatorii cardului de fidelitate Autocenter, au acces la diferite avantaje oferite exclusiv clientilor fideli, prin diferite campanii:
REDUCERI la achizitiile de piese si accesorii auto achizitionate din magazin sau unitati service;
REDUCERI la servicii reparatii auto;
SERVICII GRATUITE;
Invitatii la evenimentele organizate de Autocenter;
Informare, in prealabil, cu privire la termenele de expirare a reviziilor, a verificarilor
tehnice (ITP), ofertele existente, etc.
+ multe alte avantajeSectiunea 1. ORGANIZATORUL


Cardul de fidelitate este lansat si administrat este METCHIM S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Marna, nr. 4C, Braila, jud. Braila, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J09/1161/2008, avand Cod Unic de Inregistrare R0 5683419.
Posesorii si cei ce doresc sa devina posesori ai cardului de fidelitate sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial.

Regulamentul poate fi consultat gratuit de orice persoana interesata, atat la Departamentul Relatii cu Clientii din cadrul magazinului Autocenter Iasi, cat si È‹n format electronic, prin site-ului http://www.autocenteriasi.ro si a site-ului www.facebook.com/autocenteriasi in sectiunea Notite.

 

Sectiunea 2. CONDITII DE PARTICIPARE

 

2.1 La program poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani sau persoana juridica cu sediul in Romania, care accepta si respecta conditiile de participare la programul de fidelitate.
2.2 Participarea la programul de fidelitate se face prin completarea integrala a formularului de inscriere ce poate fi gasit in magazinul Autocenter din Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 15A, online pe http://www.autocenteriasi.ro/discount_card si prin semnarea si stampilarea (dupa caz) acestuia.
2.3 Autocenter Iasi nu va lua in considerare formularele completate ilizibil, nesemnate, nestampilate, incomplete, sau incorect completate.
2.4 O persoana fizica/juridica poate fi titularul unui singur card de fidelitate Autocenter.
2.5 Participantul nu trebuie sa aiba datorii fata de organizator.
2.6 In urma completarii si validarii formularului de inscriere, participantul va obtine in mod gratuit Cardul de fidelitate care va putea fi utilizat doar in relatia cu magazinele si service-urile Autocenter, conform conditiilor generale si regulamentului.

 

Sectiunea 3. DURATA


Perioada de desfasurare a Programului de Fidelitate Autocenter este nedeterminata. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Programului de Fidelitate in orice moment. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi pot fi efectuate in orice moment si vor fi comunicate catre public prin publicarea prin site-ului http://www.autocenteriasi.ro, a site-ului www.facebook.com/autocenteriasi in sectiunea Notite sau in magazin.Sectiunea 4. MECANISMUL FOLOSIRII CARDULUI


4.1 Pentru a beneficia de avantajele promotiilor active, clientul va trebui sa anunte de la inceputul tranzactiei ca este posesor de card de fidelitate Autocenter si sa prezinte cardul casierului Autocenter. Reducerile ulterioare nu pot fi aplicate.
4.2 Promotiile si reducerile, precum si durata acestora, vor fi afisate in toate magazinele Autocenter si service-urile auto Autocenter Bosch Car service si Autocenter Service Rapid din Romania, pe site-ul companiei www.autocenteriasi.ro sau vor fi aduse la cunostinta posesorilor cardurilor prin mijloace specifice (posta, e-mail, etc).
4.3 Accesul la program, beneficiile oferite de programul de fidelitate se face doar prin intermediul cardului de fidelitate, emis de Autocenter. Participantul este obligat sa prezinte cardul in original. Nu se vor lua in considerare copii sau declaratii verbale legate de existenta cardului.
4.4 Fiecare promotie va avea o perioada de desfasurare delimitata strict in timp si va avea un mecanism de desfasurare care va fi comunicat participantilor prin mijloace specifice.
4.5 Valoarea reducerilor sau bonusurilor nu poate fi acordata in numerar. Valoarea reducerilor si/sau bonusurilor nu se poate cumula de pe doua sau mai multe carduri, fiecare card fiind unic, chiar daca proprietarul sau utilizatorul autovehicolelor este aceeasi persoana fizica/juridica.
4.6 Reducerile cu cardul nu se cumuleaza cu o alte promotii sau reduceri.
4.7 Reparatiile efectuate cu piesele clientului nu beneficiaza de promotii.
4.8 Cardurile care sunt inactive pe o perioada mai mare de 12 luni vor fi dezactivate.

 

SECTIUNEA 5. CARDURILE DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE


Daca un card Autocenter s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat imediat folosind formularul de contact prezent la adresa www.autocenteriasi.ro/contact. Odata cu instiintarea se vor comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card, obligatorii fiind si numarul de telefon si adresa de e-mail pentru a se putea face verificarea datelor. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card. In perioada de inlocuire a cardului clientul nu beneficiaza de avantajele oferite de acesta. In cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate, avantajele de care se beneficia pe vechiul card se pierd si nu se vor transfera pe noul card. Primirea noului card se face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la anuntarea pierderii sau furtului.SECTIUNEA 6. SOLICITAREA DE INFORMATII SI FUNCÈšIONAREA PUNCTULUI DE INFORMARE


Posesorii de card pot obtine informatii referitoare la functionarea programului de fidelitate si folosirea cardului apeland la casiera/agentul de paza/manager de magazin sau folosind formularul de contact prezent la adresa www.autocenteriasi.ro/contact. Titularul cardului va anunta fara intarziere orice schimbare a informatiilor personale, inclusiv modificarile de adresa si de asemenea va anunta pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate la adresa magazin folosind formularul de contact prezent la adresa www.autocenteriasi.ro/contact.

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC METCHIM S.A., precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Autocenter, in scop de marketing direct si/sau in scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC METCHIM S.A. in conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 6444 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal. Participantul are drept de acces, de interventie si de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. In scopul exercitarii acestor drepturi, participantul poate trimite in atentia SC METCHIM S.A o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, urmand ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa-i fie comunicate in scris informatiile solicitate si daca este cazul, masurile luate.

 

Sectiunea 8. LITIGII


Eventualele divergente aparute între organizatorul si participantii la prezentul Program de fidelitate se vor rezolva doar pe cale amiabila.


Sectiunea 9. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI OFICIAL


9.1 Cardul de fidelitate Autocenter nu are valoare comerciala, fiind emis in mod gratuit. Cardul de fidelitate Autocenter nu este un mijloc de plata, nu este card de debit sau de credit.
9.2 S.C. METCHIM S.A. nu poate fi facuta raspunzatoare pentru utilizarea frauduloasa sau incorecta a cardului. Folosirea necorespunzatoare a cardului poate conduce la retragerea si anularea cardului de fidelitate.
9.3 Participantul nu poate solicita obtinerea contravalorii reducerilor sub forma de numerar.
9.4 In momentul in care Cardul de fidelitate Autocenter nu mai este de actualitate, casiera magazinului Autocenter va invita clientul sa schimbe cardul vechi cu unul nou. Schimbarea cardului se face la ghiseul din interiorul magazinului Autocenter Iasi prin completarea unui formular, cardul nou eliberandu-se pe loc.

Sectiunea 10. Protectia Datelor cu Caracter Personal

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanÅ£i ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaÅ£iuni ÅŸi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaÅ£ilor de marketing ÅŸi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate ÅŸi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). 
Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in
vigoare. InformaÅ£iile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri in baza cardurilor de fidelitate comform politicii Organizatorului si a notificarii dumneavoastra despre promotiile din magazinul Autocenter.
 Organizatorul a implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor din baza sa de date, în conformitate cu standardele de
securitate impuse de legislaÅ£ia relevantă. În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ÅŸi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice
participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea AUTOCENTER, o confirmare a faptului ca datele personale sunt
sau nu prelucrate 
b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc
c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii AUTOCENTER, stergerea datelor personale care va privesc, iar AUTOCENTER are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:
-datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
-retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate
-datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
d. Dreptul de a solicita AUTOCENTER restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri
- a prelucrarii inexacte
-a prelucrarii ilegale
- a exercitarii dreptului la opozitie
e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod current si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea 
acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri 
Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe
baza consimtamantului, pana la acea data.
In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si
semnate, adresata Organizatorului la adresa din Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 15 sau la adresa de e-mail marketing@autocenteriasi.ro/office@autocenteriasi.ro:
In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un
serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal. Prin completarea formularului de participare la Programul de Fidelizare, participanţii isi
exprima consimtamantul expres cu privire la respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si la inscrierea datelor cu caracter personal in baza de
date a AUTOCENTER in scopul acordarii unor discount-uri conform politicii Organizatorului, pentru actiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informatii despre promotiile Organizatorului . Totodata, participantii confirmă faptul că au fost informaÅ£i cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate ÅŸi utilizate, ÅŸi că sunt de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate ÅŸi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. Datele personale solicitate prin formularul de inscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de inscriere duce la imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate. Datele solicitate prin formularul de inscriere nu se transfera in strainatate.

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanÅ£i ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaÅ£iuni ÅŸi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaÅ£ilor de marketing ÅŸi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate ÅŸi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR).

InformaÅ£iile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricÅ£iilor de securitate ÅŸi protecÅ£ie impuse de legislatia in vigoare. InformaÅ£iile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri in baza cardurilor de fidelitate conform politicii Organizatorului si a notificarii dumneavoastra despre promotiile din magazinul Autocenter.

 Organizatorul a implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor din baza sa de date, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislaÅ£ia relevantă. În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ÅŸi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea AUTOCENTER, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate

b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii AUTOCENTER, stergerea datelor personale care va privesc, iar AUTOCENTER are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:

-datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

-retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate

-datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

d. Dreptul de a solicita AUTOCENTER restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri

- a prelucrarii inexacte

-a prelucrarii ilegale

- a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod current si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea  acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f. Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri

Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.

In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 15 sau la adresa de e-mail marketing@autocenteriasi.ro/office@autocenteriasi.ro:

In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal. Prin completarea formularului de participare la Programul de Fidelizare, participanÅ£ii isi exprima consimtamantul expres cu privire la respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si la inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a AUTOCENTER in scopul acordarii unor discount-uri conform politicii Organizatorului, pentru actiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informatii despre promotiile Organizatorului . Totodata, participantii confirmă faptul că au fost informaÅ£i cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate ÅŸi utilizate, ÅŸi că sunt de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate ÅŸi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. Datele personale solicitate prin formularul de inscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de inscriere duce la imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate. Datele solicitate prin formularul de inscriere nu se transfera in strainatate.